Tai Ji Quan utvecklades med naturen som inspirationskälla där vattnet är den viktigaste förebilden, "I rörelse rör dig som vatten, i stillhet stå fast som ett berg". TJQ är en sammansmältning av andlig och fysisk kultur.

TJQ innebär att i stillhet finna sin inre rörelse där rörelserna är långsamma, mjuka och vävs samman med hjälp av andningen som den bärande rytmen. I det långsamma får du tid att upptäcka och vara närvarande. TJQ utvecklar smidighet, mjukhet, koncentration, koordination, balans, skänker rörelseglädje och bidrar till uppbyggande hälsovård.


Kurser


Jag håller terminskurser i Göteborg för nybörjare och fortsättare i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Nybörjarkurserna löper över 10 veckor och fortsättningskurserna över 12 veckor. Vissa kurser löper under kortare tid. I maj träffas vi utomhus och gör Tai Ji Quan i Göteborgs trädgårdar.


Uppdragsutbildningar


Friskvård för personalgrupper på t ex sjukhus, vårdcentraler, skolor, företag och organisationer skräddarsys efter önskemål. Titta gärna vilka företag och organisationer jag arbetat för.


Sommarkurser 2014


Detta år har jag kurs i Varberg och i Grekland.
Kursen i Varberg är 27 juli - 1 aug.
Resan till Grekland är 23 aug - 6 sep.
Kontakta Gudrun

Läs mer:
- Kort om Tai Ji Quan