Träningen hjälper oss att bli medvetna om vår rörelse och våra tankemönster och därigenom blir vi bättre på att hantera och eliminera stress. Träningen är långsam, mjuk och avspänd. Den stimulerar energiflödet i kroppen och därigenom stärks immunförsvaret. Qi Gong kan ge en upplevelse av värme, vakenhet och närvaro. Syftet är att tillgodogöra sig systemet så att man sedan själv kan utöva Qi Gong och dagligen få en stund i stillhet.

Läs mer:
- Medicinsk Qi Gong enligt Biyun
- Qi Gong enligt Tranan och Björnen
- Tai Ji Qi Gong i vatten
- Sex hemliga ljudens Qi Gong
- Självhjälp för att hantera stress 
- Kort om Qi Gong