I den Kinesiska Trädgården tar du långsamma steg till bättre fysisk och psykisk hälsa med hjälp av metoder som den traditionella kinesiska medicinen erbjuder. Din vilja till förändring - ditt aktiva deltagande i sökandet efter din egen läkande kraft.

- Tai Ji Quan
- Qi Gong
- Akupressur
- Dans

Människan är en spegel av naturen ett mikrokosmos i det oändliga kosmos. Därför kan vi tala om människan som en trädgård.

Trädgården behöver vård och omsorg och trädgårdsmästaren i din trädgård måste i första hand vara du själv. Det kan dock kännas skönt och även vara nödvändigt att få hjälp, guidning och inspiration.