En framställning av kinesiskt hälsotänkande i ord, sång och dans

Jag besökte Kina 1990 och där växte en idé om att göra en dansberättelse fram. En berättelse om de fem elementen: Trä, Eld, Jord, Metall, Vatten. Elementen är en av de Traditionella Medicinens grundpelare, bland annat för att ställa diagnos.

Jag var där för att studera Tai Ji Quan och Qi Gong och imponerades av kinesisk medicin och på det poetiska sätt som man beskriver och diagnostiserar människans liv och sjukdomar. Blev intresserad av teoretisk medicin och fann att den hörde nära samman med min syn på dans och energier. Så föddes idén om att skapa en dans utifrån kinesiskt tänkande, dansen som en poetisk länk för att öppna ett fönster till kinesisk visdom och medicinsk kunskap. Friskt och sjukt. Liv och död. Balans och obalans allt i en enda dans.

Danspoemet presenterades första gången på Rhösska museet i samband med utställningen "Den Blå Draken" efter ett samarbete med regissör Gunnel Berge och tonsättare Mikael Krall. Det framfördes på en svart scen bland tusenåriga kinesiska vaser. Utställningen var en del av det kulturella utbytet med Kina som benämndes "Kinesisk Vår-95" i Göteborg.

Poemet fick namnet ”Den kinesiska trädgården”. Dansen inleds av en framställning av de fem elementen, de fem årstiderna eller livscykeln där åskådarna och jag interagerar. Föreställningen är allmängiltig och har framförts på många platser i Sverige men också i Norge, England, Skottland, Tjeckien och Grekland.

Idag heter föreställningen "Rörelsen som bär livet är kärleken". Föreställningen har ofta framförts tillsammans med sångerskan Moa Brynnel där sången skänker kraft och energi till berättelsen om de fem elementen. Dansen och sången tillför den verbala föreläsningsformen en ny dimension där åhörarna berörs på ett emotionellt plan kontra det intellektuella. Detta ger en fördjupad upplevelse.

Föreställningen/föreläsningen kan beställas och kan vara ett uppskattat inslag på personaldagar eller dylikt, inspiration på friskvårdslinjer/utbildning mm. Vid intresse kontakta mig.

Frigörande dans

Vi dansar och skapar fritt våra egna rörelser
utifrån idén om de fem flödena - trä, eld, jord, metall och vatten
som ingår i den Kinesiska läkekonsten.
Hör av dig om du är intresserad

Läs mer:
- Vi är alla blommor, en kurs i poesi och meditation